tel. 792 600 195

  Oferta

  Wycena dla klienta indywidualnego

  Oferujemy Państwu usługi wyceny następujących rodzajów nieruchomości:

  • działek: nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone do celów rolnych, mieszkaniowych, rekreacyjnych lub innych
  • domów: nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi lub niemieszkalnymi (oraz gospodarczymi); w szczególnych przypadkach dokonywana jest wycena samych budynków
  • mieszkań: lokale przeznaczone do celów mieszkalnych (lub niemieszkalnych – lokale użytkowe) stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności lub też będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • innego rodzaju nieruchomości i praw do nieruchomości: nieruchomości handlowo-usługowych, służebności przejazdu, przechodu, przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
  • NOWOŚĆ  – WYCENA PRZY KAWIE – jeżeli chcecie Państwo skonsultować się z nami w sprawie wartości nieruchomości, gdy niema potrzeby sporządzania pisemnej opinii, zachęcamy do kontaktu telefonicznego i umówienia się na osobiste spotkanie przy kawie w naszej Kancelarii przy ul. Lwowskiej 60 w Tomaszowie Lubelskim.

  Nieruchomości wyceniamy dla następujących celów:

  • ustalenia ceny sprzedaży
  • zabezpieczenia kredytu hipotecznego na nieruchomości
  • podziału współwłasności (majątku spadkowego lub majątku dorobkowego małżonków)
  • ustalenia wartości poniesionych nakładów
  • ubezpieczenia nieruchomości
  • określenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
  • wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności
  • odszkodowania z tytułu powstania szkody na gruncie
  • ustalenia odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości z tytułu lokalizacji sieci energetycznej, gazowej, wodnej
  • i innych …

  Każda sytuacja wymagająca wyceny jest inna. Staramy się podchodzić do potrzeb naszych klientów indywidualnie, zapraszamy więc do kontaktu telefonicznego pod nr 792 600 701 lub 792 600 195, drogą elektroniczną pod adresem [email protected] lub do odwiedzenia nas w Kancelarii przy ul. Lwowskiej 60 w Tomaszowie Lubelskim. W bezpośredniej rozmowie ustalimy potrzeby i koszty sporządzenia operatu szacunkowego.

  Odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów wyceny oraz lista dokumentów wymaganych do sporządzenia opinii zamieszczone są na stronie Cennik.

  Szybki kontakt

  Emun Nieruchomości Sp. z o.o.

  ul. Lwowska 60
  22-600 Tomaszów Lubelski
  REGON: 366154194, NIP: 9212034014
  KRS 0000654885

  Kancelaria

  Jacek Winnicki

  Wiadomość została wysłana, dziękujemy.