tel. 792 600 195

  Cele wyceny

  Wprowadzenie do tematu wyceny nieruchomości

  Przez wycenę nieruchomości należy rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości (Art. 4 p. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

  Pisemna opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości zwana jest operatem szacunkowym. Opinia taka przygotowywana jest w oparciu o analizę stanu faktycznego i prawnego nieruchomości (w tym jej przeznaczenia), o analizę lokalnego rynku nieruchomości oraz o przepisy prawa.

  Sporządzenie opinii służyć ma zaspokojeniu potrzeb związanych z prawem do nieruchomości. W zależności od określonych przez zleceniodawcę potrzeb, ustala się cel wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy natomiast, w zależności od celu wyceny, przyjmuje odpowiedni sposób postępowania w procesie szacowania wartości nieruchomości.

  Najczęściej spotykanymi celami wyceny są:

  • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości
  • zabezpieczenie kredytu hipotecznego na nieruchomości
  • podział współwłasności (majątku spadkowego lub majątku dorobkowego małżonków)
  • określenie wartości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności
  • ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod drogi lub inne cele publiczne
  • określenie wysokości opłaty adiacenckiej i opłaty lub renty planistycznej
  • aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

  Dla każdej kategorii podmiotów zainteresowanych wyceną przygotowaliśmy zestaw informacji dotyczących celów wyceny nieruchomości. Na dalszych stronach oferty znajdziecie Państwo szczegółowe zestawienia przedmiotów i celów wyceny dostosowane do kategorii zleceniodawców.

  Poza określeniem celu wyceny rzeczoznawca majątkowy musi dokładnie określić jej przedmiot (w tym stan faktyczny i prawny przedmiotu wyceny a także jego przeznaczenie) oraz zakres prawa do nieruchomości, jaki obejmować będzie wycena. Określenie tych podstawowych czynników pozwala rzeczoznawcy majątkowemu określić , jakie czynności musi wykonać i jaki czas poświęcić na ich realizację. Posiadając takie informacje można dopiero ustalić, jaki będzie koszt wykonania wyceny nieruchomości.

  Aby określić i zrealizować cele wyceny, których oczekują nasi klienci, podchodzimy do potrzeb każdego zleceniodawcy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 792 600 701 lub 792 600 195 lub do odwiedzenia nas w Kancelarii przy ul. Lwowskiej 60 w Tomaszowie Lubelskim, aby w bezpośredniej rozmowie ustalić przedmiot, zakres i cel wyceny nieruchomości oraz termin realizacji i koszty sporządzenia operatu szacunkowego.

  Odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów wyceny oraz lista dokumentów wymaganych do sporządzenia opinii zamieszczone są na stronie Cennik.

  Szybki kontakt

  Emun Nieruchomości Sp. z o.o.

  ul. Lwowska 60
  22-600 Tomaszów Lubelski
  REGON: 366154194, NIP: 9212034014
  KRS 0000654885

  Kancelaria

  Jacek Winnicki

  Wiadomość została wysłana, dziękujemy.